ദര്‍പ്പണം

ഞാന്‍ തിരസ്കൃതന്‍
ഉരുകുന്ന അഗ്നിപര്‍വതത്തിന്റെ ഹൃദയമുള്ളവന്‍
പ്രണയത്തിന്റെ പരിച അണിഞ്ഞവന്‍
സംഗീതത്തെ ശ്വാസമാക്കിയവന്‍ ............

my life with tune

4 comments:

ചിത്രഭാനു said...

liked it

shaina.... said...

വളരെ വളരെ..വളരെ....ഇഷ്ടായീ...!

Anonymous said...

hw it soothing each heart..........................

Prakashan said...

well, I am a new blogger, please visit my blog prakashanone.blogspot.com