ദര്‍പ്പണം

ഞാന്‍ തിരസ്കൃതന്‍
ഉരുകുന്ന അഗ്നിപര്‍വതത്തിന്റെ ഹൃദയമുള്ളവന്‍
പ്രണയത്തിന്റെ പരിച അണിഞ്ഞവന്‍
സംഗീതത്തെ ശ്വാസമാക്കിയവന്‍ ............
my music my life my art my freedom of expression

11 comments:

Sureshkumar Punjhayil said...

Nice one... Best wishes...!!!

Anonymous said...

respected sir, i dont know much about classical music but when i listened it in the night it gave me a soothing touch.....so its true that music is a voice of god......god bless

www.mehfilemuntazir.wordpress.com

Anonymous said...

poly fantastic.may God bless u.

deepa alphonse said...

poly fantastic.nice.....May God bless u.

Ranjith chemmad said...

great... confrats

kalai said...

hai this is supper i dont no classical but its very superb to hear

Jishad Cronic™ said...

nice one.... keep it up...

ഹേമാംബിക said...

great, like it..
keep going:)

KAVEETA said...

U are Music...be happy ....

പ്രവാസം..ഷാജി രഘുവരന്‍ said...

പറയുവാന്‍ വാക്കുകള്‍ ഇല്ല
മനസ്സ് നിറഞ്ഞ ഒരു അനുഭുതി

ഗീത said...

വളരെ വളരെ അനുഭൂതിദായകം. പുണ്യം ചെയ്തവർക്കെ ഇത്ര സുന്ദരമായ സംഗീതമൊരുക്കി ആളുകളെ ആനന്ദത്തിൽ ആറാടിക്കാനാവൂ.